Hva er IP?

IP-klasser er en internasjonal definisjon på hvor tett en enhet er. Bokstavene IP står for ”Ingress Protection”. Det finnes også andre standarder for miljøtester, men IP-klasse er den vi vanligvis treffer på når det gjelder led lys.

IP68:

6 står for: Komplett beskyttelse mot støvgjennomtregning.

8 står for: Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann.

Mer info trykk her: